Nu vet vi ....

munkarp telia

 

Vad detta lilla skärmklipp innehåller är när telefonstationerna stängs.
Informationen är hämtad från Telia på följande länk.

https://www.telia.se/dam/jcr:b70b3e27-eb94-4bb1-b9a0-0275fae1f7c9/framtidens_nat_kommuner_och_orter_2019.pdf

Här kan vi då utläsa att Frostavallen, Hallröd och Munkarp står på tur för nerläggning 2019-06-03.

Men den takt som jag ser i pågående projekt blir jag lite orolig för Hallaröd.
Vad gäller Frostavallen måste det vara ännu sämre.

Mer information finns på Telias hemsida:

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat?intcmp=framtidensnat_merinfo_privat

 

Har sök AKEA om information för att få information om hur projektet fortskrider. Dock utan resultat.

Vad händer på bygden...

Planering pågår.
Detta gäller inte alla i projektet utan främst de som bor  kring Stehag, Stockamöllan, Vitseröd, Klingstorp och Munkarp.
Om jag är rätt underrättad så kommer denna del av projektet att utgå från Hasslebro.

Vad som händer i den övriga delen av projektet har jag tyvärr ingen kontroll på.

Inom beskrivet område pågår arbete med att göra planläggning för kabeldragning.
Detta berör främst markägare där man vill förlägga kabeln mellan våra olika fastigheter.
Det har inte varit helt lätt för AKEA på några platser att få tillstånd av markägare att förlägga kabeln på för AKEA bästa sätt.
Detta har gjort att Akea har fått göra ett antal omplaneringar, men börjar nu komma ihamn.

Vi får se fram emot att de de börja installationen så snart det är möjligt.

Skanova går in i Telia

Enligt denna artikel kommer Skanova att gå in i Telia igen.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.693656/skanova-telia?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=IDG%20Senaste%20nytt%20Kv%C3%A4ll%202017%202017-11-30%2015%3A31%3A47

Detta påverkar oss på det sätt att ytterliggare en part i vårt projekt läggs in under Telia.
Detta borde i en förlängning innebära att vi får mindre antal aktörer att tala med.

Från början hade vi Zitius och Telia
Nästa steg blev att Zitius togs in under Telia paraplyet
Därefter blev det Zitius/Telia Skanova och Akea.

När det gäller installation så blev det då Skanova som skulle äga och driva vårt nät.
Akea skulle sköta installationen

Med ovanstående artikel som grund bör det bli så att Telia äger och driver vårt nät medan Akea gör den fysiska installationen.