Allmänt möte på GYA 2016-11-10

Tack till alla som kom.
Det blev nästa så att lokalen inte räckte till. Stolarna räckte inte och folk satt i trappan och uppe på läktaren.

Det som avhandlades var omstart och nystart på projektet att få fiberanslutning till våra fastigheter.
Tre befintliga fiberföreningar, Bosarp, Hallaröd, Stockamöllan-Billinge, går ihop och Munkarp läggs till.
Avsikten med detta är att få en större antal fastigheter som gör det attraktivt för de företag som ev skall kunna ta på sig att göra installation.
I vårt fall är det Zitius som är vår motpart och i samarbete med dem pågår ett arbete att få in så många fastigheter som möjligt.

Läs mer: Allmänt möte på GYA 2016-11-10

Informationsmöte 10 november i Stehag

Vi bjuder in alla som har intresse i att få fiber till sin fastighet.
Vi bjuder in alla som är tveksamma för att vi tillsammans skall rätta ut frågetecken.
Med andra ord alla är välkomna!
Informationsmötet kommer att vara på Gya Bygdegård i Stehag och börjar kl 19.00.

Kvällen innehåller information om vårt gemensama project, fika (gratis) och frågestund.

Gör din anmälan till informationskvällen här:
Anmälan kan också göras per telefon eller SMS till 0705339834.

Läs mer: Informationsmöte 10 november i Stehag