Utskick av orderbekräftelse via epost påbörjad.

Zitius har på börjat utskick av orderbekräftelse.
Alla avtalade order skall under veckan komma till er.

Detta innebär att då är projektet påbörjat och nu är det till att vänta på kabeln.

Om ni bara gjort intresseanmälan så är det hög tid att även ni teckar avtal.

Nu får vi fiber!

Zitius har beslutat att starta en upphandling av vårt fibernät.
Detta innebär att processen att få kabeln installerad och försedd med ljus är på gång.
Detta känns jätteskönt för oss som jobbat i de olika föreningarna. Vi ser med glädje på fortsättningen och att vi kommit så här långt.

Målsättningen är fortfarande att installationen skall vara klar under 2017.
Då kanske vi kan se Kalle Anka via fiber julafton 2017.
Första steget är nu en upphandlingsrunda där de leverantörer som vill lämna pris på vår installation, skall göra detta inom 35 dagar.
Sedan ska det tecknas avtal med den leverantör av installationen som väljs ut.

Läs mer: Nu får vi fiber!

Förlängning av intresseanmälan

Efter ett välbesökt informationsmöte den 10 november i Stehag  har antalet intresseanmälningar kommit upp i c:a 60% varför tanken är att göra en konkurrensutsättning av en fiberutbyggnad i slutet av januari 2017.

Projektgruppen tillsammans med Höörs och Eslövs kommuner håller nu på att gå igenom alla adresser och slå fast förutsättningarna för en upphandling. För att ytterligare skapa underlag har vi förlängt tiden för intresseanmälan och avtal t o m den 15 jan 2017.

Så för att vara med på den digitala resan och vara säker på att få tillgång till alla framtida tjänster gå in på fibertillalla.se och anmäl Er.

Som vanligt hjälper vi till:

Nästa steg uppstartat.

Efter en stor ansträngning att samla in alla som vill ansluta sig till fibern tar vi nu nästa steg.

Detta blir att gå igenom samtliga fastigheter och kontrollera så att alla grunduppgifter är riktiga.

Detta jobb skall vara klart till 2 veckan i januari och därefter skall det förberedas en upphandling av grävning.

I denna upphandling är det då väldigt viktigt att antal möjliga fastigheter stämmer och att antalet intresseanmälda samt teckandae avtal ger en postitiv möjlighet att driva projektet vidare.

Det är ingen som blir direkt ledsen  om fler anmäler sig, utan detta ger en bättrre balans mellan möjliga fastigheter och kostaner för projektet.

Sista möjliga dag för att göra en anmälan blir den 20 januari och därefter är det helt slut med möjligheten att ansluta sig i denna del av projektet.