"Alternativ sanning" från IP-Only

Om du blivit uppring av försäljare från IP-Only som vill sälja anslutning till deras fibernät, så använder de en "alternativ sanning" som argument för sin försäljning.
De påstår att vårt projekt inte kommer att genomföras och tycker man skall skriva på deras avtal om anslutning till IP-Only.

Saningen är fortfarande att vårt projekt tuffar på och div planering görs för att kunna påbörja installationen.

Vårt fiberprojekt går vidare!

Informationsbrev 2017-03-31
Upphandling av grävning och installation är nu slutförd och Zitius har tecknat avtal med Akea för att utföra installationen i vår fibernät.
Detta innebär att processen att få kabeln installerad och försedd med ljus fortsätter.
Detta känns jätteskönt för oss som jobbat i de olika föreningarna. Vi ser med glädje på fortsättningen och att vi kommit så här långt.

Målsättningen är fortfarande att installationen skall vara klar under 2017.

Läs mer: Vårt fiberprojekt går vidare!

Vad händer nu - 2017-03-07

Nu väntar Zitieus på att de företag som vill vara med att göra installationen lämnar in sitt anbud. Sista dag 17/3
Anbud skall granskas och en entrepenör antagas för installationsjobbet.
Därpå kommer då det företag som antagits att börja göra en grävplanering.
Samtidigt kommer det att komma ut personal från Zitius som kommer att göra hembesök hos de som ännu inte valt att teckan avtal.

Grävplanering kommer ju att göras i samråd med er fastighetsägare så böja fundera på var ledningar och annat som döljer sig i jorden finns.

Utskick av orderbekräftelse via epost påbörjad.

Zitius har på börjat utskick av orderbekräftelse.
Alla avtalade order skall under veckan komma till er.

Detta innebär att då är projektet påbörjat och nu är det till att vänta på kabeln.

Om ni bara gjort intresseanmälan så är det hög tid att även ni teckar avtal.