2017-10-12 Äntligen! Markägareavtal.

Idag dök markägareavtalet upp i brevlådan.
Detta är ju en markering på att något är på gång. Vi är ju rätt många som undrat vad som sker.

Det avtal jag fått, är ett avtal för oss som har mark där stamkabeln skall dragas fram.
Dessa avtal måste godkännas innan gråvning kan påbörjas, så att AKEA vet var kabeln skall läggas.

Den 18 oktober är alla markägare som berörs inbjudna till en planeringsmöte
Under detta möte skall information ges  vad gäller byggmetoder, tidplan mm.

Ser fram emot detta och det känns som något händer.

Information 2017-09-08

Informationsmöte 20 september

Alla som inte tecknat avtal med Zitius kommer att få ett utskick från Zitius för ett stormöte den 20 sept kl 18:30 på Älvkullen i Höör.
Alla som är registrerade och har avtal kommer att få motsvarande info på mail.

Sedan kommer Skanova tillsammans med grävaren att kalla till markägarträffar i de olika områden. Näten är projekterade utifrån telestationerna.

Hämtat från "Fiber till Alla" 2017-08-23

Vi kan med glädje meddela att det är beslutat att en utbyggnation av fibernätet kommer genomföras i ditt område. Målsättningen är att påbörja vår leverans i slutet av 2017 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till juni 2018.

Vad händer med vårt fiberprojekt

Informationsbrev 2017-06-21

Det som pågår i mörkret för att få ljus i tråden är ett arbete med planering och markavtal. Detta syns ju inte utåt utan göras av leverantören.

Markavtalen skall enligt plan kunna vara klara inom 1-2 månader räknat från 1 juli.
Start för byggnation kommer att ske där markavtalen först kommer in.

Efter markavtalen är klara så kommer kunderna som vill ha fiber bli kontaktade för tomtprojektering. Parallellt med tomtprojektering så pågår byggnation av stamnät.