Information 2017-09-08

Informationsmöte 20 september

Alla som inte tecknat avtal med Zitius kommer att få ett utskick från Zitius för ett stormöte den 20 sept kl 18:30 på Älvkullen i Höör.
Alla som är registrerade och har avtal kommer att få motsvarande info på mail.

Sedan kommer Skanova tillsammans med grävaren att kalla till markägarträffar i de olika områden. Näten är projekterade utifrån telestationerna.

Hämtat från "Fiber till Alla" 2017-08-23

Vi kan med glädje meddela att det är beslutat att en utbyggnation av fibernätet kommer genomföras i ditt område. Målsättningen är att påbörja vår leverans i slutet av 2017 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till juni 2018.

Vad händer med vårt fiberprojekt

Informationsbrev 2017-06-21

Det som pågår i mörkret för att få ljus i tråden är ett arbete med planering och markavtal. Detta syns ju inte utåt utan göras av leverantören.

Markavtalen skall enligt plan kunna vara klara inom 1-2 månader räknat från 1 juli.
Start för byggnation kommer att ske där markavtalen först kommer in.

Efter markavtalen är klara så kommer kunderna som vill ha fiber bli kontaktade för tomtprojektering. Parallellt med tomtprojektering så pågår byggnation av stamnät.

Angående artikel i SKD 2017-05-04

Artikeln står ju fram som possitivt att alla i vårt område eller kommuner kommer att få möjlighet att få fiber.
Det skall alla vara glada över.

Dock framgär det av artikeln att priset för installationen skall vara 19900.
Detta gäller inte för oss som tecknat avtal tidigare.

För att reda ut denna situation kommer vi att påverka Telia kring denna fråga.