2017-10-16 Artikel från Skånska dagbladet

Enhälligt ja till fiber på landet
ESLÖV/HÖÖR. Eslövs kommun har beslutat att gå in med 550 000 kronor för att möjliggöra två projekt för fiberutbyggnad, Södra Frosta (250 hushåll) och Bosarp-Kärrstorp-Öslöv-Billinge-Stockamöllan-Munkarp-Hallaröd (550 hushåll).
Det är Telia som driver projektet och även Höör har sagt ja till att medfinansiera.
– Vi har en bredbandspolicy som säger att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 Mbit-uppkoppling senast 2020. Vi har redan satt av pengar för sådana här projekt, så vi stödjer det, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) som menar att utbyggnaden behöver hjälp på traven i de mest glesbebyggda delarna av kommunen.
Samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom.

2017-10-12 Äntligen! Markägareavtal.

Idag dök markägareavtalet upp i brevlådan.
Detta är ju en markering på att något är på gång. Vi är ju rätt många som undrat vad som sker.

Det avtal jag fått, är ett avtal för oss som har mark där stamkabeln skall dragas fram.
Dessa avtal måste godkännas innan gråvning kan påbörjas, så att AKEA vet var kabeln skall läggas.

Den 18 oktober är alla markägare som berörs inbjudna till en planeringsmöte
Under detta möte skall information ges  vad gäller byggmetoder, tidplan mm.

Ser fram emot detta och det känns som något händer.

Information 2017-09-08

Informationsmöte 20 september

Alla som inte tecknat avtal med Zitius kommer att få ett utskick från Zitius för ett stormöte den 20 sept kl 18:30 på Älvkullen i Höör.
Alla som är registrerade och har avtal kommer att få motsvarande info på mail.

Sedan kommer Skanova tillsammans med grävaren att kalla till markägarträffar i de olika områden. Näten är projekterade utifrån telestationerna.

Hämtat från "Fiber till Alla" 2017-08-23

Vi kan med glädje meddela att det är beslutat att en utbyggnation av fibernätet kommer genomföras i ditt område. Målsättningen är att påbörja vår leverans i slutet av 2017 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till juni 2018.