2017-10-20 - Markägaremöte

Något som inte framgåt tidigare är att markägaremöte kommer att hållas med berörda markägare allt eftersom AKEA jobbar sig fram genom de olika delprojekten.

Delprojekten är en uppdelning av det stora området i arbetsmässigt kontrollerbara ytor.

Förklaring till satsningen från kommunerna.

Som vissa redan uppmärksammat i Skånska Dagbladet kommer Höörs och Eslövs kommun satsa pengar i fiberutbyggnad. Många har undrat vad dessa pengar skall gå till. För att reda ut detta har jag haft en konversation med en tjänsteman som jobbar med ärendet. Här är vederbörandes svar.

Hans Magnusson, IT-stareg Höörs kommun.

Vad jag vet så är det för att få tillgång till fiber för kommunens egen verksamhet, t ex förskolor, pumpstationer och liknande och samtidigt möjliggöra en utbyggnad för landsbygden runt omkring. Där sträckorna är långa kan kommunen äga kanalisationen för den bit som går till egen verksamhet och sedan hyra ut till leverantören mot att de sköter service och underhåll.

2017-10-16 Artikel från Skånska dagbladet

Enhälligt ja till fiber på landet
ESLÖV/HÖÖR. Eslövs kommun har beslutat att gå in med 550 000 kronor för att möjliggöra två projekt för fiberutbyggnad, Södra Frosta (250 hushåll) och Bosarp-Kärrstorp-Öslöv-Billinge-Stockamöllan-Munkarp-Hallaröd (550 hushåll).
Det är Telia som driver projektet och även Höör har sagt ja till att medfinansiera.
– Vi har en bredbandspolicy som säger att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 Mbit-uppkoppling senast 2020. Vi har redan satt av pengar för sådana här projekt, så vi stödjer det, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) som menar att utbyggnaden behöver hjälp på traven i de mest glesbebyggda delarna av kommunen.
Samtliga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom.

2017-10-12 Äntligen! Markägareavtal.

Idag dök markägareavtalet upp i brevlådan.
Detta är ju en markering på att något är på gång. Vi är ju rätt många som undrat vad som sker.

Det avtal jag fått, är ett avtal för oss som har mark där stamkabeln skall dragas fram.
Dessa avtal måste godkännas innan gråvning kan påbörjas, så att AKEA vet var kabeln skall läggas.

Den 18 oktober är alla markägare som berörs inbjudna till en planeringsmöte
Under detta möte skall information ges  vad gäller byggmetoder, tidplan mm.

Ser fram emot detta och det känns som något händer.