Vad händer på bygden...

Planering pågår.
Detta gäller inte alla i projektet utan främst de som bor  kring Stehag, Stockamöllan, Vitseröd, Klingstorp och Munkarp.
Om jag är rätt underrättad så kommer denna del av projektet att utgå från Hasslebro.

Vad som händer i den övriga delen av projektet har jag tyvärr ingen kontroll på.

Inom beskrivet område pågår arbete med att göra planläggning för kabeldragning.
Detta berör främst markägare där man vill förlägga kabeln mellan våra olika fastigheter.
Det har inte varit helt lätt för AKEA på några platser att få tillstånd av markägare att förlägga kabeln på för AKEA bästa sätt.
Detta har gjort att Akea har fått göra ett antal omplaneringar, men börjar nu komma ihamn.

Vi får se fram emot att de de börja installationen så snart det är möjligt.

Skanova går in i Telia

Enligt denna artikel kommer Skanova att gå in i Telia igen.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.693656/skanova-telia?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=IDG%20Senaste%20nytt%20Kv%C3%A4ll%202017%202017-11-30%2015%3A31%3A47

Detta påverkar oss på det sätt att ytterliggare en part i vårt projekt läggs in under Telia.
Detta borde i en förlängning innebära att vi får mindre antal aktörer att tala med.

Från början hade vi Zitius och Telia
Nästa steg blev att Zitius togs in under Telia paraplyet
Därefter blev det Zitius/Telia Skanova och Akea.

När det gäller installation så blev det då Skanova som skulle äga och driva vårt nät.
Akea skulle sköta installationen

Med ovanstående artikel som grund bör det bli så att Telia äger och driver vårt nät medan Akea gör den fysiska installationen.

Nyhet! - Nu nytt lägre pris 19 900 kr

Nyhet!
Nu nytt lägre pris 19 900 kr

Vi vill med detta nyhetsbrev informera om ett nytt och billigare pris på din fiberanslutning,
nu endast 19 900 kr (tidigare 21 900 kr)

Detta avser område Bosarp- Kärrstorp- Öslöv- Billinge- Stockamöllan- Munkarp- Hallaröd.
Ni som redan skickat in ett avtal kommer automatiskt att få detta pris och det dras från din första faktura.

Alla hushåll på landsbygden i Höör och Eslöv är inkluderade i detta erbjudande och alla får möjligheten till fiber.

Har du inte skickat in ditt avtal gå in på www.fibertillalla.se och skicka in det till oss eller signera digitalt.

Status:
Vi har tillsammans med entreprenör sökt tillstånd hos bla trafikverket och länsstyrelse samt att vi haft markavtalsmöten med berörda markägare. Vi kommer att ha flera sådana möten löpande för att säkerställa ledningsvägen för fibern.
Du som inte berörs av markupplåtelseavtal kommer att få ett tomtprojekteringsmöte längre fram där ni kommer få information om hur vi vill komma fram på respektive tomt.

Varför Fiber?
Med fiber får du den snabbaste och stabilaste bredbandsuppkopplingen som går att få och du är fri att välja de tjänsteleverantörer och tjänster inom tv, bredband och telefoni som passar just dig och din familj.

Se vårt breda utbud av tjänsteleverantörer på www.zmarket.se

Har du frågor om din fiberanslutning kontakta då våra personliga Fiberrådgivare.
Telefon: 020-11 85 00

Med vänliga hälsningar
Zitius