Varför fiber?

Varför fiberkommunikation?

 

Nu skall vi bygga höghastighetsförbindelse

Höghastighetsförbindelse via fiber är en framtidssäkring för oss som bor på landsbygden och ger oss ett levande kommunikationssystem som beräknas hålla i ca 40 år. Då kommer vi att bo i en levande landsbygd.

Om du känner för att följa med in i framtiden så teckna ditt avtal inom ”Fiber till alla”

Avgörandet ligger i våra egna händer och det tar lång, lång tid innan vi får ett liknande erbjudande. Om vi ens kommer att få det. Och går vi inte med så kommer det kanske bli glesbygd istället för en levande landsbygd.

Det behövs en anslutningsgrad på 75 % av fastigheterna för att projektet skall kunna genomföras.

Vad är det som händer?

Dagens trådbundna telefonabonnemang kommer inte att underhållas mer än något år till. Ersättaren är telefoni via fiber som är billigare än dagens telefoni.

Många i vårt område är redan utsatta för problem på telenätet med dåliga kablar, störningar mm. Reperationstider på 4 veckor eller mer.

Företag har flyttat eller tvingats lägga ner på grund av de dåliga telekommunikations förutsättningarna som vi lever med.

Då kommer vi att stå utan fast telefon, ADSL kommunikation, Personlarm för hemtjänst med mera.
Vi behöver inte gå längre än till Sjöbo kommun där man en dag bara fick besked att från datum xx så stängs ett antal telestationer.

I deras fall fanns inga alternativ än mobil anslutning och den var inte speciellt bra på många platser.

Det som händer är att man blir utelåst från olika tjänster. Ex kan det bli svårt att betala räkningar mm, kommunicera med sjukvård osv.

De som handhar det gamla kabelnätet har en plan och de fastställer där vilka område som står i tur för nedläggning.


I stora delar av norra Sverige är detta påbörjat och det är problem för många boende.

Lägg där till att det är svårt eller omöjligt att ringa mobilt. Samma problem finns ju även inom vårt eget område.
Lista för planerade nedläggningar finns på Post och Telestyrelsens hemsida.

Vad som också sker är att vi stänger ute familjer som kan tänka sig att flytta ut utanför tätorten och till vår trevliga landsbygd.


Deras första fråga blir ju om det finns fiber till fastigheten. Därmed är detta då en marknadshöjande effekt på fastigheten.


Yngre familjer och deras barn har ju ett större behov av att kommunicera och använda olika tjänster genom bredband och TV.

Det blir omöjligt att driva olika typer av företag, ex lantbruk eller annan verksamhet eller där man kan jobba hemma och sköta sitt jobb på distans.
Det blir ohållbart och mycket dyrt att göra detta via mobila nät.
Vi har i alla fall chansen att planera vår kommunikationsmiljö och få chansen att flytta in i framtiden och därefter ha en fungerande kommunikationsmiljö innan det gamla telesystemet stängs av.
Vi får hjälp att göra detta på så effektivt sätt som möjligt, och att göra det utan att riskera egna pengar i ekonomiska föreningar med personligt ansvar. Vi blir bara kunder.
Vad kostar det?
Anslutningsavgiften är idag satt till 21 900 kr och möjlighet till delbetalning finns. Då är kabeln ansluten i din fastighet. Avtalet reglerar vilka regler som gäller för din installation.

Därefter kommer du att ha en månadsavgift som då baseras på de tjänster som du väljer att ansluta dig till.

Du kan även välja att bara ansluta dig till fibern och inte köpa några tjänster. Då betalar du inga månadsavgifter.

Du kan även bara köpa tjänster under en del av året, ex för en sommarstuga. Då köper du tjänsten per månad.

Valet av tjänster kan du göra när du känner behov för det, samtidigt som du framtids-säkrar din fastighet.

Tjänster. Bredband, TV, Telefoni.
Under fliken tjänster på vår hemsida (http://www.munkarp108.se/fiber) finns information hur du kan se vilka tjänster som finns.
En enkel sammanfattning över olika tjänster och min/max pris finns i följande dokument på hemsidan under ”Tjänster”

Mobilt då?

Ja det funkar på en del platser men blir sämre och sämre ju längre man kommer från masten.
Sen blir det sämre kapacitet ju fler som ansluter sig vilket gör att kapaciteten till varje anslutning blir lägre och lägre.
Dessutom är mobil anslutning känslig för åska, väder, vind, träd med löv, snöfall mm.

Hur ansluter jag mig?

Varje fastighet gör en intresseanmälan och får därefter möjlighet att teckna ett avtal. Intresseanmälan görs på www.fibertillalla.se

Avtalet kan tecknas digitalt om man har den möjligheten.


Nu är det ju så att alla inte har denna möjlighet. Och alla har inte epost osv.

Därför erbjuder vi er hjälp att ta fram avtal för påskrift på traditionellt sätt. Ta kontakt med oss på telefon 0705339834 så skall vi hjälpa er.

Vi kan även hjälpa till med frågor kring hur man gör sin installation inne i din fastighet.

Bilaga 1 innehåller:
Frågor och svar från vårt informationsmöte på Gya den 10 november 2016.
Dokumentet finns länfre ner på denna sida.

Fiberföreningar som ingår i vårt projekt.
Hallaröds hembygdsförenings fibergrupp
Stockamöllan Billinge fiberförening.
Bosarps Fiberförening
Munkarp

 

Övriga
Höörs Kommun som hjälper oss att driva projektet och står som garant för installationen.
Zitius som ger oss möjlighet att bygga ett fibernät till en anslutningsavgift på 21 900 kr. Ordinarie pris ca 36 000 kr.


Var hittar jag ännu mer information:

”Fiber till alla” hemsida för anmälan och avtal: http://www.fibertillalla.se

Information kring projektet i Munkarp, Ageröd och Klingstorp: www.munkarp108.se/fiber

 

Bilaga Frågor och svar

Vad är ett markavtal?
Det avtal som skrivs med varje enskild markägare när fibern dras över åker- eller skogsmark

• Vad gör man om det saknas en "plupp" på den egna fastigheten på kartan på fibertillalla.se? Kontakta Zitius via fibertillalla.se

• Om man väljer betalning i förskott innan fibern är ansluten, kan det innebära att man kommer att betala anslutningen kanske upp till ett år innan fibern dras?
Ja.

• Hur fungerar det vid strömavbrott - finns det batteribackup i mediaomvandlaren (dvs den ”dosa” som sätts inne i ditt hus)?
Nej, det finns inte, man kan komplettera med ett backup-batteri.

• Om två äger fastigheten, måste då båda skriva på avtalet?
Det är i och för sig att rekommendera, men det fungerar med bara en signatur via BankID.

• Hur gör man om man har flerbostadshus?
Kontakta Peter på Zitius

• Hur fungerar det mellan bostad och uthus/stall?
Kan fungera med en tillräckligt bra router men routern ingår inte i Zitius paket utan är något du själv måste komplettera med. Man kan beställa en andra-anslutning till annat hus på samma fastighet. Kostnaden för andra-anslutningen blir 10.950 för material och anslutning, men grävningen får man själv ordna.

• Vad räknas som tomtmark i avtalet?
Typ där man klipper gräs. Det är trädgården som räknas som tomt, inte åker/skogsmark.

• Kan man få två mediaomvandlare, för att ha en på varje våningsplan?
Svaret från Peter på Zitius är att han är osäker men Hans från Höörs kommun inflikar att det är bättre att bygga sitt eget fastighetsnät med tp-kabel (vanlig nätverkskabel) som är bättre lämpad för dragning inomhus.

• Håltagningen in i huset är den enbart för fibern att komma in?
Ja

• Kan man påverka var mediaomvandlaren monteras i huset?
Ja - men om sträckningen inne i huset blir på över fem meter tillkommer en kostnad för det.

• Dras det separata fiber om man ska ha anslutning till mer än ett hus på fastigheten, eller splittas fibern?
Det dras separata fiber

• Vad händer om fibern skadas, till exempel någon som kör över med en tung maskin?
Fibern kommer att lagas, den som skadat fibern är skadeståndsskyldig.

• Hur lång tid tar det från att grävningen är påbörjad?
Typ ett år

• Kan man göra rot-avdrag för fiberinkopplingen?
Nej

• Vad gör man om man upptäckt fel vid avtalsskrivningen?
Kontakta Zitius

• Vad är fördelen med att signera med BankID?
Egentligen ingen skillnad, men kan upplevas som enklare

• Måste man göra en intresseanmälan innan man skriver avtalet?
Ja

• Kan man gräva själv om det visar sig att avståndet på tomtmarken är mer än 40m?
Ja - men kolla läget med entreprenören

• Hur vet man vilka fastigheter som inte anslutit sig?
Titta på kartan på Fibertillalla.se

• Hur länge håller fibern?
40 år

• Är fibern framtidssäkrad?
Klarar upp till 1000mgbit

• Har fibern samma kapacitet oavsett avstånd från telestationen?
Ja - upp till 4 mil

• Finns det möjlighet att få ut fler skyltar?
Tanken är inte att ha skyltar vid varje fastighet, just nu är de slut men fler kommer att ordnas. De skickas till Arne i Stockamöllan – kontakta honom om ni är intresserade.

• Om man väljer ”avböj” efter att man granskat avtal så skickas ett meddelande iväg som säger att man inte vill ha något avtal. Hur gör man?
Kontakta kundtjänsten på fibertillalla som får hjälpa till att rätta till det.

• Vad blir kostnaden om det krävs grävning mer än 40m (på tomtmarken)?
Diskutera med entreprenören, men räkna ca 200 kr/meter.

• Kan man få in anslutningen någon annan stans än "närmsta" punkten?
Det kan vara möjligt, men bekostas av fastighetsägaren. Ta diskussionen när det är dags för installation

Fibern ligger i rör, 30 cm djup på tomtmark och 80 cm djupt på åkermark.
Fibern är inte känslig för åska, däremot är mediaomvandlaren det. Mediaomvandlaren byts ut om den slås ut av åska
Preliminär tidplan kvartal 4 2017.

Man kan välja att betala innan fibern är ansluten, eller efter. Om man väljer att betala efter att fibern anslutits kan du dessutom välja att betala allt på en gång, eller månadsvis. Kreditprövning kommer att göras på alla de som önskar betala i efter anslutning.
Om man vill undvika kreditprövning väljer man betala fakturan på innan anslutningen.
När man kommit upp i rätt antal avtal skickas en bekräftelse ut till alla - man har
då två veckors ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Kostnaden är 21 900: -/anslutning, för oss som ansluter oss nu
För de som tillkommer i efterhand blir det istället ordinarie pris 34900: -, och då tillkommer även grävningen för ca 200 kr/meter till närmsta anslutningspunkt.