Hur går en installation till

Teknik, kablar, router, switch och en massa andra kostiga ord.

Här kommer vi att beskriva hur den fysiska installationen kommer att genomföras.
Målet är att beskriva vem som har ansvar för de olika delarna i installationen i din fastighet.

Del 1. Fiberkabel fram och in i din fastighet.
Denna del av installation ligger helt på den entreprenör som kommer att utföra grävning, kabeldragning in i din fastighet.
I den kostnad som du betalar ingår grävning till max 40 m inom din tomtgräns.

Installationen från deras del slutar med en "Mediabox" som placeras på lämplig plats i din fastighet.
För att underlätta för dem som gör installationen bör du tänka på att markera ut el och rördragning eller andra installationer som ligger i marken.
installation i ditt hus ute b1000

Bild från Zitius.

Mediaboxen måste ha el, vilket kräver ett 220 v eluttag i närheten. Tänk på att säkra detta eluttag mot åska.

installation i ditt hus inne b1000

Bild från Zitius.

 

Del 2. Installation inne i din fastighet.

Hur denna installation görs kommer att skilja och kräva olika inkopplingar beroende på vilka tjänster som du väljer att använda.
Ansvaret för denna del ligger helt på fastighetsägaren.
Utrustning som kan komma att behövas kan vara Mediarouter( Media växel), Router för trådlöst nätverk, ev kablar för anslutning mm.
det finns idag många enkla lösningar att ansluta sig till internet, typ via trådlöst, på längre avstånd via brygger eller via ert elnät.


Mer information med bilder som beskriver olika lösningar skall läggas upp här.