Information om installationsplan

Det avhölls ett möte med Höörs kommun och Zitius .

Tyvärr blev vi inte inbjudna!!

Installationsplan:

Reviderade planer nu. 

Billinge–Stockamöllan-Hallaröd – byggs delar både 2018 och 2019.

Munkarp-Frostavallen (Jularp) - byggs delar både 2018 och 2019.

N:a Rörum-Tjörnarp - byggs delar både 2018 och 2019.

Ludvigsborg-Sätofta Hed - byggs delar både 2018 och 2019.

Fogdarp – byggs 2018.

Snogeröd (Söder Ringsjön) – byggs 2019.

Fogdaröd-S:a Rörumsvägen-S:a Rörum – byggs 2019.