Installation påbörjad

Under de senaste veckorna har installationen påbörjats.
På vissa platser har man dragit fram kabel och då främst på enskilda vägar.

Tyvärr kommer ju installationen att medföra störningar för de boende utmed dessa vägar och till viss del får vi kanske ha överseende med detta.

Det roliga är ju att det som vi väntat på är på gång.

Tyvärr har jag inte någon enkel tidplan för hur och när de kommer till de olika områdena.
Har änn en gång bett om detta.

Bilderna tagna i Vittseröd för några dagar sedan.

20180813 170808 600

Kabel som skall under vägen.

20180813 170753 600

Maskin för plöjning av kabeln.