Nu vet vi ....

munkarp telia

 

Vad detta lilla skärmklipp innehåller är när telefonstationerna stängs.
Informationen är hämtad från Telia på följande länk.

https://www.telia.se/dam/jcr:b70b3e27-eb94-4bb1-b9a0-0275fae1f7c9/framtidens_nat_kommuner_och_orter_2019.pdf

Här kan vi då utläsa att Frostavallen, Hallröd och Munkarp står på tur för nerläggning 2019-06-03.

Men den takt som jag ser i pågående projekt blir jag lite orolig för Hallaröd.
Vad gäller Frostavallen måste det vara ännu sämre.

Mer information finns på Telias hemsida:

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat?intcmp=framtidensnat_merinfo_privat

 

Har sök AKEA om information för att få information om hur projektet fortskrider. Dock utan resultat.