Vad händer på bygden...

Planering pågår.
Detta gäller inte alla i projektet utan främst de som bor  kring Stehag, Stockamöllan, Vitseröd, Klingstorp och Munkarp.
Om jag är rätt underrättad så kommer denna del av projektet att utgå från Hasslebro.

Vad som händer i den övriga delen av projektet har jag tyvärr ingen kontroll på.

Inom beskrivet område pågår arbete med att göra planläggning för kabeldragning.
Detta berör främst markägare där man vill förlägga kabeln mellan våra olika fastigheter.
Det har inte varit helt lätt för AKEA på några platser att få tillstånd av markägare att förlägga kabeln på för AKEA bästa sätt.
Detta har gjort att Akea har fått göra ett antal omplaneringar, men börjar nu komma ihamn.

Vi får se fram emot att de de börja installationen så snart det är möjligt.