Skanova går in i Telia

Enligt denna artikel kommer Skanova att gå in i Telia igen.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.693656/skanova-telia?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=IDG%20Senaste%20nytt%20Kv%C3%A4ll%202017%202017-11-30%2015%3A31%3A47

Detta påverkar oss på det sätt att ytterliggare en part i vårt projekt läggs in under Telia.
Detta borde i en förlängning innebära att vi får mindre antal aktörer att tala med.

Från början hade vi Zitius och Telia
Nästa steg blev att Zitius togs in under Telia paraplyet
Därefter blev det Zitius/Telia Skanova och Akea.

När det gäller installation så blev det då Skanova som skulle äga och driva vårt nät.
Akea skulle sköta installationen

Med ovanstående artikel som grund bör det bli så att Telia äger och driver vårt nät medan Akea gör den fysiska installationen.