Nu får vi fiber!

Zitius har beslutat att starta en upphandling av vårt fibernät.
Detta innebär att processen att få kabeln installerad och försedd med ljus är på gång.
Detta känns jätteskönt för oss som jobbat i de olika föreningarna. Vi ser med glädje på fortsättningen och att vi kommit så här långt.

Målsättningen är fortfarande att installationen skall vara klar under 2017.
Då kanske vi kan se Kalle Anka via fiber julafton 2017.
Första steget är nu en upphandlingsrunda där de leverantörer som vill lämna pris på vår installation, skall göra detta inom 35 dagar.
Sedan ska det tecknas avtal med den leverantör av installationen som väljs ut.

Efter det kommer planläggning av var kablar skall grävas ner och i detta ligger då att teckna markägareavtal med berörda markägare.
När detta är gjort så är det klart att börja installationen. Det är då vi kommer att se att något händer.

Förvirrande information - IP-only.
Några av Er, har under de senaste veckorna fått information från IP-Only.
Vi vill bara klarlägga att vi har inget samarbete med IP-Only utan vårt samarbete är med Zitius.

De kommer även att hållas ett informationsmöte den 9 feb i Eslöv och detta har inget med vår installation att göra.
Om du får ett kontrakt som inte är undertecknat Zitius - tag kontakt med oss så att ni inte råkar skriva på fel!

En stor skillnad är att vi är färdiga att börja bygga, medan IP-Only ligger i planeringsfasen och kanske 2 år bort innan de kan leverera.

Information från Zitius och Höörs Kommun.
I tidningen står det ganska ofta om fiberinstallationer och några av Er kommer att få inbjudningar till informationsmöte på olika platser inom Höörs Kommun.
På samma sätt så har detta inget att göra med vår installation, utan är nästa steg av fiberutbyggnaden inom Höörs Kommun.

Ny informationskanaler.
Ny gemensam hemsida och Facebook-grupp
Genom att projektet drar igång så kommer våra 4 område att slå ihop sina webbsidor till en. Arbetet med detta påbörjas snarast. Vi återkommer med mer information kring detta.
Under tiden så har ni fortfarande tillgång till de hemsidor som funnits tidigare.
Samtidigt så kommer det att skapas en Facebookgrupp som vi kommer att använda för att delge er snabbinformation.

Vi ser fram mot en ”ljus” framtid
Hälsningar från oss i de olika fibergrupperna.