Nästa steg uppstartat.

Efter en stor ansträngning att samla in alla som vill ansluta sig till fibern tar vi nu nästa steg.

Detta blir att gå igenom samtliga fastigheter och kontrollera så att alla grunduppgifter är riktiga.

Detta jobb skall vara klart till 2 veckan i januari och därefter skall det förberedas en upphandling av grävning.

I denna upphandling är det då väldigt viktigt att antal möjliga fastigheter stämmer och att antalet intresseanmälda samt teckandae avtal ger en postitiv möjlighet att driva projektet vidare.

Det är ingen som blir direkt ledsen  om fler anmäler sig, utan detta ger en bättrre balans mellan möjliga fastigheter och kostaner för projektet.

Sista möjliga dag för att göra en anmälan blir den 20 januari och därefter är det helt slut med möjligheten att ansluta sig i denna del av projektet.