Allmänt möte på GYA 2016-11-10

Tack till alla som kom.
Det blev nästa så att lokalen inte räckte till. Stolarna räckte inte och folk satt i trappan och uppe på läktaren.

Det som avhandlades var omstart och nystart på projektet att få fiberanslutning till våra fastigheter.
Tre befintliga fiberföreningar, Bosarp, Hallaröd, Stockamöllan-Billinge, går ihop och Munkarp läggs till.
Avsikten med detta är att få en större antal fastigheter som gör det attraktivt för de företag som ev skall kunna ta på sig att göra installation.
I vårt fall är det Zitius som är vår motpart och i samarbete med dem pågår ett arbete att få in så många fastigheter som möjligt.

20161110 190018 B600

Mötet började med en presentation av de som är inblandade i projektet på olika sätt och vilken målsättning vi arbetar mot.

Därefter gjorde Zitius en presentation om vad Zitius är och hur de ser på projektet.
- Flera område blir ett.
- Området.
- Vad är Zitius.
- Vilka tjänster och varumärken finns inom erbjudandet.
- Deras Portal för beställning mm Qmarket (www.fibertillalla.se).
- Vad kostar det?
- Korttidsabbonemang (ex för sommarboende).
- Intresse anmälan via Fiber till Alla. Hur gör man!
- Vad är det Zitius erbjuder.
- Anslutningspris. 21900. (Ordinarie pris 34900.) eller 393 per månad.
- Kort om installation i din fastighet.
- Avtal.

Här kan du se hela presentationen. Pdf-fil.

Efter lite kaffe följde en genomgång av avtalet som varje fastighetsägare tecknar med Zitius.
Under denna genomgång ställdes många frågor som nästan alla kunde klaras av. Vissa fick Zitius taga med sig hem och återkomma med svar på.

Här kan du se hela presentationen av avtalet . Pdf-fil.

På detta följde en genomgång hur man gör för att teckna ett avtal med digital signering. Detta kräver ju att man har skapat en digital signatur med ex sin bank.
Detta är inget krav då man kan skriva på avtalet på gammalt hederligt sätt och skicka in via brev.

Därefter blev det en kort genomgång med lite kostnader för de olika tjänsterna.

Här kan du se hela presentationen av prisgenomgång. Pdf-fil.

Vad som nu krävs är att alla hjälps åt att påverka grannar och övriga inom området och få fram att detta är en mycket viktig del i vår framtid.
Utan fiber stannar landsbygden. Telekabeln via koppar är snart ett minne blott.