Information om installationsplan

Det avhölls ett möte med Höörs kommun och Zitius .

Tyvärr blev vi inte inbjudna!!

Installationsplan:

Reviderade planer nu. 

Billinge–Stockamöllan-Hallaröd – byggs delar både 2018 och 2019.

Munkarp-Frostavallen (Jularp) - byggs delar både 2018 och 2019.

N:a Rörum-Tjörnarp - byggs delar både 2018 och 2019.

Ludvigsborg-Sätofta Hed - byggs delar både 2018 och 2019.

Fogdarp – byggs 2018.

Snogeröd (Söder Ringsjön) – byggs 2019.

Fogdaröd-S:a Rörumsvägen-S:a Rörum – byggs 2019.

Installation påbörjad

Under de senaste veckorna har installationen påbörjats.
På vissa platser har man dragit fram kabel och då främst på enskilda vägar.

Tyvärr kommer ju installationen att medföra störningar för de boende utmed dessa vägar och till viss del får vi kanske ha överseende med detta.

Det roliga är ju att det som vi väntat på är på gång.

Tyvärr har jag inte någon enkel tidplan för hur och när de kommer till de olika områdena.
Har änn en gång bett om detta.

Bilderna tagna i Vittseröd för några dagar sedan.

20180813 170808 600

Kabel som skall under vägen.

20180813 170753 600

Maskin för plöjning av kabeln.

Information från Zitius 2018-04-05 via epost

Hej!

Tack för din beställning av Fiber!

På gång just nu
Efter lång avtalshantering med markavtal, tillstånd mm kan vi nu med glädje påbörja byggnationen av Fibernätet i din kommun.
Vi kommer att återkomma löpande med information om hur byggnationen går.
Ni kommer även att bli kontaktade när det närmar sig installation i just din fastighet.

Akea har etablerat sig med material och utrustning.

Prata gärna med dina grannar som ännu inte beställt att det fortfarande är möjligt.

Uppdatering av tidplan eller

Trots att man i ett möte mellan Höörs kommun och Telia har sagt att man uppskattar att det skall vara möjligt att börja inom ca 4 veckor så stämmer detta inte helt.

Fortfarande är det problem med vissa markägare som inte kommit in med sina avtal.
Detta innebär ju att den tidplan som beskrivs i förra inlägget inte kommer att stämma.