Fiber-nyheter in i 2020 - Hallaröd

För en liten tid sedan var det ett möte i Hallaröd för att diskutera hur man ska gå vidare i området, Hans Magnusson från Höörs kommun var också inbjuden.

Hans berättade om vad han gjort sedan Telia kom med sitt besked och hur planerna för att alla i kommunen ska få fiber ser ut. Han har fått nya kontaktpersoner hos Telia/Skanova och kommer ha ett möte med dessa i januari.

Hans tror att vi har störst möjlighet om vi agerar lokalt i de olika områdena med Hans som koordinator.
Tanken är då att de lokala grupperna/kontaktpersonerna ska underlätta byggandet till exempel genom att lösa eventuella knutar med markavtal, hitta lokala grävare för att hålla nere kostnader, stötta i planeringen etc.
Efter mötet i januari räknar Hans med att kunna komma med mer info och tidsplaner.

Specifikt gällande Hallarödsområdet så verkar det positivt, Telia har signalerat att de tänker fullfölja sina åtaganden och bygga fiber. Det finns dock inget 100%-igt "ja" från Telia ännu.

 

    Jonathan Ossenkamp